[naver] Black Pink Jennie "Thành tựu lớn nhất mà tôi muốn đạt được trong tuổi 20 của mình dĩ nhiên là Black Pink"

[NetizenBuzz] Hyuna có nổi tiếng với đàn ông không?

Đôi lời tâm sự #2616

Đôi lời tâm sự #2616 | K I N G D O M ' S . A R T |

❉Text: "Thích tính cách của Boo Seungkwan dã man. Cứ như thằng bạn cùng lớp hay làm trò cho cả lớp cười vậy. Chỉ cần nghe giọng líu lo của MC Boo là miệng bất giác mỉm cười liền."
❉Credit Stock: Unknown
❉Credit: Tumblr, HANBINCRUSH @ DA.
❉Model: Seungkwan from SEVENTEEN
❉HQ: http://imgur.com/a/Bn0QU

[naver] Black Pink Jennie "Thành tựu lớn nhất mà tôi muốn đạt được trong tuổi 20 của mình dĩ nhiên là Black Pink"

[NetizenBuzz] Hyuna có nổi tiếng với đàn ông không?

0 nhận xét cho "Đôi lời tâm sự #2616"

Nhận xét