Naver - Herald Pop: Đại diện của Running Man, "Chương trình sẽ tiếp tục với 6 thành viên, bao gồm cả Kim Jong Kook và Song Ji Hyo"

[NetizenBuzz] Hyuna có nổi tiếng với đàn ông không?

[Instiz] Logo gốc của các hãng nổi tiếng thế giới

[Instiz] Logo gốc của các hãng nổi tiếng thế giới [Instiz] Logo gốc của các hãng nổi tiếng thế giới
Thêm nhiều logo hịn: https://goo.gl/xXNdYC
-

- Fire Fox... Không thể ngờ logo ban đầu không phải hình con cáo ㅋㅋㅋ

- Logo mới của Ninento là tác phẩm của Chúa...

- Logo ban đầu của Twitter trông như một hãng flop sml ㅋㅋ

- Quào, Canon ấn tượng phết đấy

- Sao mị thấy quen thuộc với cái logo trước của Google thế nhỉ...

-----

Naver - Herald Pop: Đại diện của Running Man, "Chương trình sẽ tiếp tục với 6 thành viên, bao gồm cả Kim Jong Kook và Song Ji Hyo"

[NetizenBuzz] Hyuna có nổi tiếng với đàn ông không?

0 nhận xét cho "[Instiz] Logo gốc của các hãng nổi tiếng thế giới"

Nhận xét