★ GOO HYE SUN TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ ???!! ★

Bài báo: Hyuna, góc chụp quá sexy

Theqoo: Visual đỉnh nhất trong ba nhóm TWICE, BLACKPINH và Red Velvet là ai nào

Theqoo: Visual đỉnh nhất trong ba nhóm TWICE, BLACKPINH và Red Velvet là ai nào

Bình chọn theo ảnh từng người trong link bài nha các chị: https://bit.ly/2ZMYIzz

TWICE

Dahyun
Jihyo
Nayeon
Sana
Momo
Chaeyoung
Jungyeon
Tzuyu
Mina


BLACKPINK
Jisoo
Lisa
Rose
Jennie

RED VELVET

Seulgi
Joy
Yeri
Wendy
Irene

=

- Jisoo là đỉnh nhất

- Tzuyu là số một

- Irene

- Jennie

- Lisa nhé, xinh như búp bê

- No Sana no life

- Em không chọn được giữa Momo và Irene

- Jisoo đẹp phát điên...

- Nayeon, Joy, chỉ được chọn một… Vậy Joy đi

- Mina

- Mị không chọn được giữa Mina và Wendy…

- Joy hoặc Wendy

- Bắt chọn thế này ác quá……… Nayeon nha

- Rosé

- Jisoo, Jihyo, Wendy. Nhưng mà mỗi lần nhìn ảnh tui lại muốn thay đổi lựa chọn

- Rosé hoặc Mina

- Chaeyoung hoặc Seulgi nha

=
Credit: Knetizen

★ GOO HYE SUN TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ ???!! ★

Bài báo: Hyuna, góc chụp quá sexy

0 nhận xét cho "Theqoo: Visual đỉnh nhất trong ba nhóm TWICE, BLACKPINH và Red Velvet là ai nào"

Nhận xét