Đôi lời tâm sự #525

"Tui nghĩ là Solar phẫu thuật toàn thân thật đấy . Mấy ảnh chụp không cười nhìn cứ như tượng sáp" -----------------------