MC quốc dân Yoo Jae Suk được tiết lộ quyên góp 50 triệu won (~43.400 USD) cho quỹ từ thiện "House of Sharing" - nơi giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Chiến tranh thế giới

An Shin Kwon, 1 thành viên ban lãnh đạo đã bày tỏ sự biết ơn đến Yoo Jae Suk vì đã không quên những mảnh đời bất hạnh... Chi tiết