Công ty quản lý cổ phần tư nhân quốc tế STIC Investments bao gồm các nhà đầu tư tư nhân gần đây đã mua lại 12% cổ phần của Big Hit với giá 104 tỷ won (92 triệu đô ~ 2.1 nghìn tỷ VNĐ). Nâng cao giá trị kinh tế của công ty chủ quản BTS vào năm 2018.

Sự gia tăng đã mang lại cho Big Hit tổng giá trị 870 tỷ won (770 triệu đô ~ 18 nghìn tỷ VNĐ) - vượt qua YG Entertainment có... Chi tiết