Hôm nay 7 công ty kí kết thành lập công ty mới có tên “Music & Creative Partners Asia” (MCPA), dịch vụ tương đương như Vivo phiên bản Hàn Quốc. MCPA sẽ phân phối các video ca nhạc trên nền tảng dịch vụ kỹ thuật số toàn cầu bao gồm Youtube và đóng vai trò

MCPA cũng sẽ cung cấp một nền tảng dịch vụ mới để phân phối các video ca nhạc. Đồng thời thảo luận mở rộng việc... Chi tiết