Tòa phán quyết TS Entertainment phải bồi thường cho Hyosung 130 triệu won (2.6 tỷ VNĐ) phí vi phạm hợp đồng độc quyền và tiền lương chưa thanh toán, kèm theo 95% án phí tố tụng. Hợp đồng của Hyosung với TS cũng chính thức vô hiệu lực.

Đầu năm nay Hyosung đâm đơn kiện TS với lý do công ty không hề trả lương cho cô kể từ năm 2015, ăn chặn tiền từ hoạt... Chi tiết