Prain TPC tiết lộ họ đã ghé thăm Lee Joon tại trại quân ngũ hôm 28 Tết: “Lee Joon không tự làm thương bản thân hay phải tham gia chương trình ‘Trại Xanh’. Trước các bài báo sai sự thật, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng về tình trạng thực sự của cậu ấy. D

“Khoảng thời gian cậu ấy nhập ngũ quả thật khó khăn, nhưng Lee Joon đã tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng... Chi tiết