Đó chính là: X1 của CJ E&M - TXT của Big Hit - AB6IX của Brand New Music và CIX của C9! ***Xem Vietsub Produce X 101 Tập cuối ngay cho... Chi tiết